ICT-beheer voor het mkb

IT-beheer (netwerk- en systeembeheer)

Een goed IT-beheer is essentieel voor het waarborgen van je digitale infrastructuur. IT-beheer is eigenlijk de verzamelterm voor alles wat nodig is om je computers en bijbehorende randapparatuur (printers, scanners) aan de praat te houden. In de praktijk valt IT-beheer uiteen in twee deelcomponenten: netwerkbeheer en systeembeheer.

Netwerkbeheer

Netwerkbeheer zorgt ervoor dat je netwerk (het geheel aan servers, werkstations, netwerkapparatuur en bekabeling) optimaal blijft functioneren. Waar het netwerkbeheer vroeger vooral on-premises plaatsvond, is modern netwerkbeheer vooral softwaregestuurd, zelfsturend, zelfvoorzienend en schaalbaar. Tamcom ontzorgt (agrarische) bedrijven bij het onderhouden, updaten, beveiligen en monitoren van hun netwerkbeheer.

Systeembeheer

Systeembeheer richt zich op het borgen van de werking van één of meer computersystemen. Denk bijvoorbeeld aan taken als het doorvoeren van updates, het installeren van hardware, software en besturingssystemen, het beveiligen van een computernetwerk of het opnieuw instellen van wachtwoorden.

Tamcom kan jouw organisatie een groot deel van het systeembeheer uit handen nemen. We checken bijvoorbeeld of al je apparatuur up-to-date is. Wordt je pc gestolen? Dan kunnen wij die op afstand legen, zodat belangrijke gegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Onze kernwaardes

Veilig

De data is continu en direct beschikbaar. Wanneer er dataverlies optreedt, kunt u onmiddellijk beginnen met het herstellen van uw data.

Direct beschikbaar

De data is continu en direct beschikbaar. Wanneer er dataverlies optreedt, kunt u onmiddellijk beginnen met het herstellen van uw data.

Maximale privacy

Het versleutelen van de data, de beveiligde internetverbinding (SSL) en de opslag in een solide en beveiligd datacenter garanderen maximale privacy. Alleen u heeft toegang tot de data.

De meerwaarde van de online back-up van TamCom

De online backup software is gekoppeld aan een management tool hierin zijn de backup taken van alle klanten zichtbaar. Indien er problemen voordoen met het maken van de dagelijkse back-up worden deze gerapporteerd. Op deze manier kan TamCom preventief ingrijpen om deze taken weer te herstellen. (TamCom zal met zorgvuldigheid deze dienst uitvoeren en bewaken, echter kan TamCom niet aansprakelijk gesteld worden voor het functioneren van de back-up software en de beschikbaarheid van de online back-up bestanden.)